POLSKA 9:05 16 kwietnia 2018

Dziś 66. rocznica skazania gen. Fieldorfa "Nila"

twitter.com
16 kwietnia 1952 r. władze komunistyczne wydały wyrok śmierci na gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” – organizatora i szefa Kedywu Komendy Głównej AK, jednego z najbardziej zasłużonych żołnierzy Armii Krajowej i polskiego podziemia niepodległościowego.

24 lutego 1953 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie powieszono generała Augusta Fieldorfa "Nila", jednego z najbardziej zasłużonych żołnierzy Armii Krajowej i polskiego podziemia niepodległościowego.

Gen. "Nil", uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i dowódca Kedywu Armii Krajowej, został aresztowany przez funkcjonariuszy UB w listopadzie 1950 r. Trzy lata później, po sfingowanym przez komunistów procesie, skazano go na karę śmierci. Podczas jednego z ostatnich widzeń z żoną generał powiedział: "Czy wiesz dlaczego mnie skazali? Bo odmówiłem współpracy z nimi! Pamiętaj, abyś nie prosiła ich o łaskę".

Po sfingowanym procesie, w którym przedstawiono wymuszone w śledztwie przez UB zeznania podwładnych gen. Fieldorfa – mjr. Tadeusza Grzmielewskiego „Igora” i płk. Władysława Liniarskiego „Mścisława”, których torturowano, generał Fieldorf został 16 kwietnia 1952 skazany w Sądzie Wojewódzkim dla m.st. Warszawy przez sędzię Marię Gurowską na karę śmierci przez powieszenie. W wydaniu tego wyroku wzięli udział również ławnicy Michał Szymański i Bolesław Malinowski. 20 października 1952 Sąd Najwyższy na posiedzeniu odbywającym się w trybie tajnym, pod nieobecność oskarżonego i jedynie na podstawie nadesłanych dokumentów, w składzie sędziowskim: Emil Merz, Gustaw Auscaler i Igor Andrejew, zatwierdził wyrok. Prośba rodziny o ułaskawienie została odrzucona. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski.

 

Źródło: Telewizja Republika, wikipedia.pl

Wczytuję komentarze...
OSTATNIE
NAJPOPULARNIEJSZE