27 XII 1918. Powstanie Wielkopolskie. 104. rocznica zrywu [wideo]

Telewizja Republika

Przy pomniku Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu odbyły się centralne obchodów 104.rocznicy rozpoczęcia zwycięskiej insurekcji w stolicy regionu. Przez cały dzień odbywały się wydarzenia nawiązujące do niepodległościowego zrywu. Przy pomniku 15. Pułku Ułanów Poznańskich, zorganizowano obozowisko powstańcze z udziałem rekonstruktorów. Chętni mogli zobaczyć replikę samolotu Fokker D.VII. W mieście zorganizowano koncerty i marsze. Liczne uroczystości odbywały się w regionie, a także poza nim. Grupa kibiców uczciła pamięć o bohaterach w Świebodzinie w województwie lubuskim [wideo].

Prezydent Andrzej Duda w liście oczytanym przez ministra Andrzeja Derę napisał, że 104 lata temu powstańcy wielkopolscy podjęli walkę o prawo samostanowienia, o wolność oraz o przynależność regionu do odrodzonej ojczyzny.

"Powstanie wielkopolskie z lat 1918-1919 odegrało fundamentalną rolę dla kształtowania się granic odrodzonej Niepodległej. Zwycięstwo to zagwarantowało naszemu młodemu państwu trwały pokój na Zachodzie, co było kluczowe również dla obrony ojczyzny przed najazdem ze Wschodu". Jak zauważył, świadomość wagi zrywu Wielkopolan dla II Rzeczpospolitej ma też wymiar aktualny, wobec wydarzeń i procesów, które wstrząsają obecnie naszą częścią Europy.

"Tradycje powstańcze są dla nas powodem do słusznej dumy, a zarazem ważną lekcją historii, z której czerpiemy inspirację do służby naszej obecnej wolnej Polsce”, podkreślił w liście prezydent.

Dodał, że "w codziennej, rzetelnej pracy na rzecz dobra wspólnego bezcennym dziedzictwem jest etos organicznikowski, a Wielkopolanie pozostają wzorem, jak harmonijnie łączyć gorący patriotyzm i dążenie do wolności z rozwagą i wytrwałością w podejmowanych wysiłkach". Prezydent wyraził nadzieję, że te wartości "będą przyświecać nam w budowaniu silnej i bezpiecznej Rzeczypospolitej".

Andrzej Duda podkreślił, że to dzięki przodkom i poprzednikom dzisiejszych mieszkańców Poznania i Wielkopolski historyczna kolebka państwowości polskiej po 123 latach zaborów znalazła się w granicach Rzeczypospolitej. "Wolna Polska zawsze będzie czcić te wspaniałe zasługi i przekazywać wiedzę o nich młodym pokoleniom rodaków", zapewnił.

 

Źródło: PAP/Telewizja Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy