Grupa PKP na Targach TRAKO w Gdańsku. Pasażerów kolei czekają atrakcyjne nowości

Portal TV Republika, wch 21-09-2023, 16:00
Artykuł
PKP SA

Debaty, spotkania, prezentacje, jubileusze – tak w skrócie można przedstawić pierwszy dzień odbywających się w Gdańsku targów TRAKO, największego w Polsce i jednego z najważniejszych w Europie wydarzeń branżowych, którego współorganizatorem tradycyjnie jest Grupa PKP.

Od 20 września przez najbliższych kilka dni Gdańsk ponownie stał się kolejową stolicą Polski. Oficjalnie zainagurowane Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO to 15. edycja tego wydarzenia, które tradycyjnie odbywa się w Trójmieście. Otwarcia targów dokonali Andrzej Adamczyk – minister infrastruktury, Andrzej Bittel – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Maciej Małecki – sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Krzysztof Mamiński – prezes zarządu PKP S.A. i Grupy PKP (współgospodarz wydarzenia) oraz Andrzej Bojanowski – prezes zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich (współgospodarz wydarzenia). W ceremonii otwarcia wzięli udział liczni goście specjalni z kraju oraz z zagranicy.

– Rozpoczynamy 15. edycję Targów TRAKO. Chciałbym złożyć gratulacje Międzynarodowym Targom Gdańskim za podjęcie się tego zadania i realizowania go z sukcesem. Trzeba również podziękować producentom, wynalazcom, czyli tym, którzy tak naprawdę tworzą kolej jako sposób myślenia, jako sposób realizacji. To będzie miejsce wielu dyskusji i spotkań ludzi, którzy kochają kolej. Mam nadzieję, że kolejne targi, na które będziemy wspólnie przybywać, będą miejscem, w którym uzyskany odpowiedzi na pytania, których jeszcze nie zadaliśmy. Na pytania, nad którymi dyskutujemy na forum międzynarodowym, na pytania o sposób finansowania rozwoju kolei, który powinien być: po pierwsze – stabilny, po drugie – przewidywalny, po trzecie – czytelny – mówił podczas inauguracji TRAKO prezes Krzysztof Mamiński.

Ważnymi punktami agendy TRAKO były panele dyskusyjne organizowane przez Grupę PKP w ramach części konferencyjnej targów. Ich tematyka dobrze nawiązuje do kwestii, które bardzo często poruszane są dziś w debacie publicznej, w tym przestrzeni medialnej: roli kolei jako elementu infrastruktury krytycznej państwa, konsolidacji branży kolejowej, transportu towarów w obszarze Trójmorza czy nowych standardów obsługi pasażerów. Istotnym wkładem do części dzisiejszych debat był udział przedstawicieli kolei zagranicznych.

W pierwszej z debat, pt. „Strategiczna rola kolei w budowie odporności Europy”, wzięli udział: Krzysztof Mamiński – prezes zarządu PKP S.A. i Grupy PKP oraz przewodniczący Międzynarodowego Związku Kolei, Andrzej Adamczyk – minister infrastruktury, Maciej Małecki – wiceminister aktywów państwowych, Carlo Borghini – asystent Sekretarza Generalnego ds. Zarządzania Wykonawczego w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli oraz Wiaczesław Jeromin – członek zarządu Kolei Ukraińskich (Ukrzalizyncia). W debacie pt. „Konsolidacja kolei Szanse i wyzwania” dyskusję prowadzili przedstawiciele Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. – Krzysztof Mamiński i Andrzej Olszewski, Andreas Mattä – prezes zarządu Kolei Austriackich (Österreichische Bundesbahnen) oraz prof. dr hab. Andrzej Szumański – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN S.A.

PKP CARGO SA. zorganizowało debatę na temat rozwoju połączeń kolejowych obszaru Trójmorza. Podczas dyskusji podkreślano, że kluczowe jest zlikwidowanie wąskich gardeł na szlakach kolejowych łączących państwa tego regionu. Dla Polski kluczowa jest modernizacja szlaków do Słowacji i Czech. Jacek Rutkowski, członek zarządu ds. handlowych PKP CARGO S.A. wskazał, że dobry fundament dla kolejowych przewozów towarowych w regionie stanowi rozwój przeładunków w polskich portach oraz innych portach Trójmorza. – Jesteśmy przygotowani do większych potoków towarów do i z portów. Po naszej stronie konieczny jest wzrost liczby lokomotyw i platform dla przewozu kontenerów i naczep – powiedział Jacek Rutkowski. Po stronie państwa powinno być natomiast inwestowanie w infrastrukturę liniowa i terminalową.

Tomasz Gontarz, wiceprezes PKP Intercity wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. „Macdonaldyzacja transportu. Czy kolej może dogonić światowych liderów sprzedaży poprzez urządzenia samoobsługowe”. Podczas rozmowy podkreślił znaczenie rozwoju kanałów zdalnych w sprzedaży biletów PKP Intercity. Zapowiedział też dalsze wykorzystywanie biletomatów i wideomatów, zwłaszcza należących do zewnętrznych operatorów.

Zbigniew Tracichleb, prezes zarządu spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa – drugiego przewoźnika towarowego z Grupy PKP i zarządcy infrastruktury kolejowej – odbył spotkanie z Elżbietą Łukaniuk, członek Gabinetu Komisarz ds. Transportu UE Adiny Vălean, odpowiedzialnej za transport kolejowy. Rozmowy dotyczyły prowadzenia wsparcia humanitarnego dla Ukrainy oraz realizowanych i planowanych inwestycji Spółki.

Podczas TRAKO zaprezentowana została makieta przedziału w nowym designie. Uczestnicy targów mogli usiąść w nowo zaprojektowanych fotelach oraz wypróbować dodatkowe przestrzenie na bagaż, które już niedługo staną się standardem w pociągach narodowego przewoźnika. Makieta została zbudowana jako prototyp w skali 1:1, a wypracowany koncept będzie poddany testom użytkowników. Co ważne, przedział w nowym designie został wykonany zgodnie z wizualizacjami przekazanymi producentom w dokumentacji przetargowej. Przygotowany projekt jest pakietem rozwiązań stylistycznych i funkcjonalnych, który stanie się powtarzalnym, intuicyjnym i charakterystycznym standardem PKP Intercity oraz na nowo wytyczy standardy i innowacyjne kierunki projektowania taboru w Polsce. W wydarzeniu udział wzięli sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki, wiceprezes zarządu PKP Intercity Tomasz Gontarz oraz członek zarządu Jarosław Oniszczuk.

PKP Intercity podpisał także list intencyjny z PGE Energetyką Kolejową i przystępuje do programu Zielona Kolej. To kolejny krok na drodze do tworzenia ekologicznego, niskoemisyjnego transportu kolejowego oraz poprawy efektywności energetycznej. Umowa wpisuje się w strategię spółki, planującej być pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, którego działalność będzie neutralna dla klimatu. W wydarzeniu uczestniczyli wiceprezes zarządu PKP Intercity Tomasz Gontarz, Krzysztof Świerczek, członek zarządu PKP Intercity, Sylwester Szczensnowicz – prezes zarządu PGE Energetyka Kolejowa oraz Adam Domański, wiceprezes zarządu tej spółki.

Po raz pierwszy w programie TRAKO znalazło się spotkanie poświęcone kobietom w branży kolejowej. W debacie pt. „Kobiety w sektorze kolejowym – wyrównywanie szans – możliwości i przeszkody” wzięły udział szefowe HR w kluczowych spółkach z Grupy PKP (Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Intercity S.A. i PKP CARGO S.A.) oraz goście z instytucji zewnętrznych.

– W spółce PKP S.A. wdrażamy rozwiązania umożliwiające wszystkim pracownikom łączenie życia prywatnego z życiem zawodowym. Istotne elementy tego procesu to – po pierwsze – stabilność, czyli umowy o pracę i benefity oraz szkolenie i rozwój, a z drugiej strony – elastyczność, czyli ruchomy lub indywidualny czas pracy, pracy zdalna hybrydowa w zależności od zakresu zadań realizowanych przez pracowników. Zmieniające się otoczenie pokazało, jak ważne jest środowisko pracy umożliwiające łączenie życiowych ról, w którym nie brakuje empatii i wyrozumiałości. Jesteśmy dumni z tego, że w PKP S.A. ponad 60% zatrudnionych to kobiety – powiedziała Jolanta Dębiak – dyrektor Biura Spraw Pracowniczych PKP S.A.

Ewa Boguszewska, dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi, pełnomocnik Zarządu PKP Intercity S.A. podkreśliła, że od 2017 udział kobiet w zatrudnieniu spółki zwiększył się o 20%. Dziś w PKP Intercity pracuje ponad 2600 kobiet i udział ten stale rośnie. Uczestniczka dyskusji zaznaczyła, że w spółce pracuje obecnie osiem maszynistek, a kolejnych 19 przygotowuje się do pełnienia tego, męskiego do niedawna, zawodu.

Podczas debaty ogłoszony został także konkurs Pracodawca Przyjazny Kobietom, który adresowany jest do firm z branży kolejowej. Jego celem jest wyłonienie firm, które tworzą przyjazne miejsca pracy dla kobiet i pomagają kobietom w ich rozwoju. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: https://www.pkp.pl/pl/konkurs, a na zgłoszenia organizatorzy czekają do 17 października br. Cele konkursu to promocja firmy jako lidera w równości i wsparciu dla kobiet w miejscu pracy, podkreślenie unikalnych programów i inicjatyw wspierających rozwój kobiet, możliwość wymiany najlepszych praktyk z innymi firmami.

Pierwszego dnia targów TRAKO Fundacja Grupy PKP obchodziła dziesięciolecie działalności. Była to okazja do podsumowania dotychczasowej aktywności, ale też podziękowania wszystkim, którzy przez ostatnią dekadę byli zaangażowani w prace organizacji. Podczas uroczystości jubileuszowych prezes zarządu PKP S.A. i jednocześnie przewodniczący Rady Fundacji Krzysztof Mamiński wraz z prezes zarządu Fundacji Grupy PKP Katarzyną Kucharek uhonorowali statuetkami Przyjaciel Fundacji Grupy PKP osoby, które w szczególny sposób przez ostatnie 10 lat wspierały fundacyjne działania. Laureatami zostali m.in. Maciej Małecki, wiceminister Aktywów Państwowych oraz Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Dodatkowo Fundacja Grupy PKP przez cały czas trwania targów prowadzi licytację prac plastycznych nagrodzonych w ramach konkursu TRAKO Dzieciom. Dochód z akcji charytatywnej zostanie przekazany na wsparcie psychologiczno-psychiatryczne dzieci i młodzieży.

Polskie Koleje Państwowe, jako wieloletni partner strategiczny oraz główny sponsor Konkursu Konstrukcji Studenckich KOKOS, organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, postanowiły zaprosić finalistów w objętej patronatem PKP S.A. kategorii Railway do udziału w tegorocznych targach TRAKO. Z młodymi konstruktorami, których prace zostały wyróżnione w poprzednich edycjach konkursu, można spotkać się w Salonie Innowacji Start-up.

Źródło: PKP SA

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy