Marianie zapraszają na oratorium ku czci św. Stanisława Paczyńskiego. Już 4 czerwca Warszawie!

Portal TV Republika 28-05-2023, 20:00
Artykuł
Marianie

Zgromadzenie Księży Marianów świętuje w tym roku 350-lecie istnienia. Z tej okazji zakonnicy zapraszają na wyjątkowe oratorium ku czci św. Stanisława Papczyńskiego, które odbędzie się w niedzielę 4 czerwca o godz. 19:45 w Świątyni Opatrzności Bożej.

Oratorium, (a w tym libretto), które zostanie zaprezentowane, ma formę oficjum nieszporów czyli wieczornej modlitwy Kościoła (liturgii godzin czyli brewiarza). W naszym Zgromadzeniu od samego początku była to – i jest do dzisiaj – podstawowa forma modlitwy wspólnotowej, a poszczególne godziny kanoniczne brewiarza wyznaczały i wyznaczają rytm każdego dnia. Oratorium zostanie zaprezentowane w porze wieczornej, co dodatkowo jest okolicznością sprzyjającą takiemu wyborowi formy modlitewnej.

- Pracując nad treścią libretto, poszukiwaliśmy tematu, który byłby najbardziej uniwersalny i aktualny również w dzisiejszych czasach. Ostatecznie inspiracją stały się pierwsze mariańskie Konstytucje, napisane przez Ojca Założyciela – św. Stanisława Od Jezusa i Maryi Papczyńskiego (1631-1701) – Norma vitae (Regułą życia) zwłaszcza zaś ich drugi rozdział, zatytułowany De caritate (O miłości). Św. O. Stanisław konstruując regułę życia zakonnego dla pierwszych Marianów zapewne inspirował się Pismem św. i własnymi przemyśleniami, a wszyscy wiemy, że główną myślą Ewangelii jest miłość. Znajduje to wyraz także w innych pismach św. O. Stanisława („Mistyczna świątynia Boga”, „Wejrzenie w głąb serca”, „Chrystus cierpiący” - mówi autor libretta ks. Rafał Zalewski MIC.

Skomponowanie oratorium powierzono Pawłowi Bębęnkowi, który jest obecnie jednym z bardziej rozpoznawanych i uznanych kompozytorów muzyki kościelnej i religijnej w Polsce.

Źródło: stacja7.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy