Nowy dyrektor Teatru Starego w Krakowie. Gliński z wnioskiem o zaopiniowanie kandydata

Artykuł
Tetra Stary w Krakowie.
wikimedia

Minister kultury Piotr Gliński wystąpił z wnioskiem o zaopiniowanie kandydatury Waldemara Raźniaka na dyrektora Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.

Jak podaje Polskie Radio ze stanowiska został odwołany Marek Mikos, który pełnił tę funkcje od września2017. Powodem odwołania go przez Glińskiego były nieprawidłowości organizacyjne i pogłębiający się konflikt między dyrektorem a zespołem teatru.

MKiDN przypomniało, że "zgodnie z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizator – w tym przypadku minister kultury i dziedzictwa narodowego – powołuje dyrektora po zasięgnięciu opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności instytucji kultury".

Źródło: polskieradio.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy