Ogromny sukces Polski w ONZ. Prezydent na Twitterze: jestem dumny!

Artykuł
Basil D Soufi CCA-SA 3.0 via Wikipedia Commons

Jestem dumny, że to Polska zainicjowała prace nad przyjętą w środę przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych rezolucją o rozwoju połączeń infrastrukturalnych. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do poparcia tego aktu przez wszystkich członków ONZ, przyznał prezydent RP - Andrzej Duda.

Wczoraj Zgromadzenie Ogólne ONZ jednomyślnie przyjęło rezolucję dotyczącą budowania odporności przez powiązania infrastrukturalne. Powstały z inicjatywy Polski dokument był zainspirowany Inicjatywą Trójmorza. Dokument zatytułowany "Budowanie globalnej odporności i promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez regionalne i międzyregionalne połączenia infrastrukturalne" mówi o konieczności budowy połączeń energetycznych, transportowych i telekomunikacyjnych, by wzmocnić odporność państw i regionów na kryzysy, takie jak pandemia Covid-19, która zachwiała globalnymi łańcuchami dostaw.

Prezydent Andrzej Duda w nagraniu opublikowanym dziś na profilu Twitterowym KPRP wyraził zadowolenie z przyjęcia rezolucji. "Jestem dumny, że to Polska zainicjowała prace nad tym aktem. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do poparcia go przez wszystkich członków ONZ", podkreślił. 

Jak wskazywał, cały świat doświadcza problemów wynikających ze zrywania łańcuchów dostaw, a ogólniej - z niedostatków infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. "Potrzebujemy infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo dostaw i połączeń. Umożliwiającej swobodny wybór dostawcy. Pozwalającej ratować ludzi w niebezpieczeństwie", zaznaczył.

 Według prezydenta, przyjęta rezolucja "wskazuje, gdzie szukać odpowiedzi". "Proponuje model solidarnego, globalnego rozwoju łączącego inwestycje z bezpieczeństwem. Jego podstawą będą połączenia infrastrukturalne odporne na zagrożenia i kryzysy", powiedział prezydent. Dodał, że "połączenia, które pomagają zaspokoić potrzeby rozwojowe, służą podnoszeniu jakości życia i stymulują wzrost gospodarczy".

 "Inspiracją dla powstania tego dokumentu jest inicjatywa Trójmorza, którą między innymi dzięki moim staraniom od 2015 roku tworzy 12 państw UE leżących pomiędzy morzami: Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim", podkreślił Andrzej Duda.

 Jak zaznaczył, format ten powstał właśnie po to, by działać razem na rzecz rozbudowy połączeń transportowych, energetycznych i telekomunikacyjnych, "a poprzez to wzmacniać odporność naszych gospodarek na kryzysy i zwiększać wspólne bezpieczeństwo". "Szczególnie teraz widzimy, jakie to ważne", dodał.

"Prace nad rezolucją pokazały, że podobnie myśli się także w innych regionach Europy i świata, że takie rozumienie potrzeb jest uniwersalne. Cieszę się, że nasze idee i propozycje mogą pomóc w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju", dodał prezydent.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy