Polska wspiera konserwację kościoła Franciszkanów w Wilnie

Artykuł
Kościół franciszkański p.w. Wniebowzięcia NMP w Wilnie.
gov.pl

Wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński podczas dzisiejszej wizyty na Litwie odwiedził najstarszy kościół w Wilnie - kościół Franciszkanów p.w. Wniebowzięcia NMP. Dzięki dofinansowaniu z MKiDN w świątyni realizowany jest projekt konserwacji zniszczonych, barokowych dekoracji, sztukaterii oraz malowideł rozmieszczonych na ścianach i sklepieniach kościoła.

Prace konserwatorskie dzięki wsparciu MKiDN

W ramach tegorocznego projektu Prowincja Św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce otrzymała 150 tys. zł na ratowanie zachowanych fragmentów osiemnastowiecznych malowideł figuralnych (wyprawy ścienne, malowidła figuralne i ornamentalne) znajdujących się na sklepieniu nawy głównej kościoła Franciszkanów w Wilnie. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Polonika wspierały kościół Franciszkanów również w latach poprzednich. Od 2018 r. zrealizowane zostały prace konserwatorskie w obrębie sklepień nawy głównej. Obecnie prace kontynuowane są przy zachowanych fragmentach przedstawieniowych dekoracji malarskich kolejnego przęsła.

Kościół franciszkański w Wilnie

Kościół franciszkański p.w. Wniebowzięcia NMP w Wilnie jest najstarszym wileńskim kościołem (niektóre fragmenty murów wzniesione były jeszcze na przełomie XIV i XV w.). Świątynia ma formę bazyliki i składa się z licznych elementów gotyckich. Nawa południowa przykryta jest sklepieniem kryształowym. Do wnętrza świątyni prowadzi gotycki portal. Przy prezbiterium zachował się system gotyckich skarp. Na sklepieniu nawy głównej przetrwały fragmenty osiemnastowiecznych malowideł. Ich autorem jest malarz mariański okresu późnego baroku franciszkanin o. Franciszek Niemirowski. Zakonnik ten, upiększał nie tylko kościół Wniebowzięcia NMP, ale też inne kościoły i klasztory.

Wsparcie Polskiej Fundacji Narodowej 

Kościół franciszkanów wspiera też Polska Fundacja Narodowa. W ramach programu „Polskie Dziedzictwo – Wschód” PFN realizuje 4 projekty na łączną kwotę ponad 6 mln 600 tys. zł. Największy z nich dotyczy rekonstrukcji barokowych organów oraz organizacji festiwalu polskiej muzyki sakralnej XVIII i XIX wieku. Dzięki środkom PFN prowadzone są również m.in. prace mające na celu stworzenie w pomieszczeniach poddasza kościoła i klasztoru franciszkanów biblioteki, sali konferencyjnej i zaplecza kulturalnego oraz utworzenia i wyposażenia Muzeum Chrztu Litwy.

sklepienie_670

Sklepienie w Kościele franciszkańskim p.w. Wniebowzięcia NMP w Wilnie.                  źródło: gov.pl

Źródło: gov.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy