Ppor. Zdzisław Badocha „Żelazny” – niezłomny i nieuchwytny. Uczcijmy Go rajdem!

Portal TV Republika 19-05-2023, 14:20
Artykuł
IPN

Choć miał zaledwie 21 lat, siał postrach w szeregach komunistycznej bezpieki. Wsławił się m.in. rajdem sprzed 77 lat, w czasie którego rozbił siedem posterunków milicji. Do każdego z nich podkomendni „Żelaznego” – ubrani w mundury tzw. ludowego wojska – wchodzili bez najmniejszego problemu. Rekwirowali broń, za którą zostawiali pokwitowanie, niszczyli dokumenty i portrety przywódców komunistycznej Polski.

Badocha i jego ludzie wprawiali w prawdziwe osłupienie resort bezpieczeństwa rajdami pełnymi raptownych zwrotów, zasadzek i pościgów, podczas których przemierzali dziennie setki kilometrów (tak jak 19 maja 1946 roku). Sukcesy te znalazły pełne uznanie mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, który po wręczeniu Badosze bardzo osobistej nagrody – sygnetu 5 Brygady Wileńskiej – wystąpił z wnioskiem o nadanie bohaterowi Krzyża Virtuti Militari V klasy.

Podporucznik „Żelazny” poległ w walce, osaczony przez siły UB i MO. Jego zwłoki komuniści ukryli w nieznanym miejscu.

Zapraszamy do udziału w Rajdzie Pamięci Zdzisława Badochy, w czasie którego upamiętniony zostanie pobyt szwadronu „Żelaznego” na Kaszubach. Punktem kulminacyjnym będzie wykład wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. hab. Karola Polejowskiego pt. „5. Brygada Wileńska AK w walce o Wolną Polską w latach 1945-1946”.

 

PLAN RAJDU

20 maja 2023 (sobota)

12.00, „Agrokwatery nad Stawami”, Mirachowo, ul. Wejherowska 24

Spotkanie z prof. Karolem Polejowskim, prezentacja historii walki szwadronu Zdzisława Badochy „Żelaznego” na terenie Kaszub, wyjazd do Bącza i zapalenie zniczy pod tablicą pamiątkową

13.00, Sierakowice

Zapalenie zniczy pod pomnikiem upamiętniającym pobyt szwadronu „Żelaznego” w tej miejscowości

14.00, Podjazy

Przejazd na miejsce potyczki szwadronu „Żelaznego” z siłami komunistycznymi, gdzie znajduje się tablica pamiątkowa

15.00, park im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Kartuzach

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikami: Matki Boskiej Królowej Polski, Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Danuty Siedzikówny „Inki”,

Prelekcja Kazimierza Sochy-Borzestowskiego – kustosza pamięci o Żołnierzach Niezłomnych.

16.00, Ośrodek wypoczynkowy „Image” w Kartuzach, ul. 11 Listopada 3

Wykład dr. hab. Karola Pojelowskiego „5. Brygada Wileńska AK w walce o wolną Polskę w latach 1945–1946”

19.00, „Agrokwatery nad Stawami” w Mirachowie, ul. Wejherowska 24

Wspólne ognisko integracyjne

 

21 maja 2023 (niedziela)

11.00, kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Mirachowie

Msza święta w intencji poległych bohaterów podziemia niepodległościowego oraz za duszę śp. Artura Kawiciego

12.00

Zakończenie rajdu.

 

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej

Towarzystwo Upiększania Miasta Kartuz

 

Partnerzy:

Oddział IPN w Gdańsku

Energa Grupa Orlen

Źródło: IPN

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy