„RozliczaMY Niemców”. Wyjątkowa Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza. Dowiedz się więcej!

tvrepublika.pl 04-10-2023, 15:15
Artykuł
fot. Aleksiej Witwicki/Gazeta Polska

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza “RozliczaMy Niemców” to akcja mająca być wsparciem dla działań Polski w egzekucji reparacji - długu, od którego Niemcy uciekają prawie 80 lat. Ta inicjatywa jest również wykazaniem, że polscy obywatele chcą sprawiedliwości.

W myśl projektu każdy rząd musiałby co roku, 1 września składać raport w sprawie podejmowanych działań w celu uzyskania reparacji od Niemiec. Byłby również zobowiązany do przedstawienia przed Sejmem planów w tej sprawie na kolejny rok.

Zmiana ustawy nie pociągnie za sobą żadnych dodatkowych dla podatnika kosztów. Da jednak Polakom możliwość wglądu i kontroli prowadzonego przez rządzących procesu, a w rezultacie będzie motywować Radę Ministrów do aktywnego działania na rzecz uzyskania przez obywateli zadośćuczynienia za krzywdy wyrządzone przez Niemców.

Przedstawiony projekt ustawy nie tyczy się jedynie aktualnej sytuacji politycznej, ale jest uniwersalny. Wiązałby swoimi zapisami każdy rząd, niezależnie od jego zapatrywań, czy arytmetyki sejmowej.

Wolontariusze inicjatywy na ulicach polskich miast prowadzą zbiórkę podpisów pod przedstawionym projektem ustawy. Promocja inicjatywy odbywa się za pośrednictwem strony reparacje.info, a także mediów społecznościowych, ulotek czy plakatów.

WIĘCEJ INFORMACJI: https://reparacje.info/

PROJEKT USTAWY: https://reparacje.info/wp-content/uploads/2023/07/Projekt_ustawy_-_RM.pdf

Źródło: niezalezna.pl, tvrepublika.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy