SSE Euro-Park Mielec - od lat wspiera w rozwoju polskie przedsiębiorstwa [wideo]

Sylwia 20-10-2023, 08:10
Artykuł
ARP

Euro-Park Mielec to pierwsza w Polsce Specjalna Strefa Ekonomiczna, która powstała w 1995 roku. Oferuje przedsiębiorcom możliwość rozwoju, poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków inwestycyjnych, współpracę z lokalnymi samorządami oraz pomoc informacyjną, merytoryczną i profesjonalną obsługę na każdym etapie inwestycji. Jedną z najważniejszych korzyści dla firm jest możliwość uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych. Od samego początku Euro-Park Mielec zarządzany jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Łukasz Gałczyński, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przyznaje, że SSE Euro-Park Mielec jest strefą wyjątkową, gdyż to właśnie tutaj narodziła się idea oddziaływania poprzez zwolnienia podatkowe i również tutaj po raz pierwszy została wdrożona. Strefa została utworzona w latach dziewięćdziesiątych, czyli w latach wielkiej transformacji gospodarczej, która doprowadziła do upadku wielu przedsiębiorstw oraz dużego bezrobocia. 

Mielec dzisiaj jest miastem nowoczesnym, wygodnym do życia i dalej się rozwija, gdyby nie utworzenie Strefy w latach dziewięćdziesiątych mogłoby to wyglądać zupełnie inaczej” – dodał.   

W ramach programu Polska Strefa Inwestycji oferujemy pomoc publiczną oraz infrastrukturę inwestycyjną w postaci gotowych terenów, jak również obiektów do przystosowania” – powiedział Waldemar Barnaś, dyrektor oddziały Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu, SSE Euro-Park Mielec, dodał również, że w PSI zainwestowano już blisko 20 miliardów złotych, co pozwoliło na utworzenie ponad 50 tysięcy nowych miejsc pracy. 

Mocno cenimy wsparcie realizowane przez zarządzającego obszarem Euro-Park Mielec. Dostęp do infrastruktury i wsparcie inwestycyjne realizowane w Strefie znacząco przyspieszyły nasze plany rozwojowe. Pozwoliło nam to zoptymalizować zarządzanie firmą i szybko odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku. Możliwość współpracy i wymiany wiedzy z innymi przedsiębiorstwami otwiera przed nami nowe możliwości i perspektywy rozwoju” – mówił Dariusz Jeżowski, QMT Machining Sp. z o.o.

Waldemar Barnaś zwrócił uwagę, że SSE Euro-Park Mielec to świetny wybór dla każdego przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości czy profilu, w jakim działa. Dużą zachętą jest tutaj pomoc publiczna, tj. ulga podatkowa, w postaci najwyższego dopuszczalnego w Unii Europejskiej pułapu wynoszącego do 70% kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego. Wysokość wsparcia uzależniona jest od statusu, jaki posiada dana firma, a także od wielkości zainwestowanej kwoty. SSE Euro-Park Mielec oferuje także tereny inwestycyjne wyposażone w infrastrukturę techniczną, gotowe hale magazynowe pod wynajem, jak również budowane pod zamówienie konkretnego przedsiębiorcy i udostępniane w formie sprzedaży, dzierżawy lub leasingu.

W tym momencie strefa w Mielcu nie tylko działa w samym mieście, ale działa w całym województwie. Poszukuje również nowych możliwości w innych regionach. Przede wszystkim stara się wspólnie z nami, oczywiście w koordynacji z Agencją Rozwoju Przemysłu poszukiwać nowych terenów inwestycyjnych, zbroić je, przygotowywać na potrzeby inwestorów i zachęcać lokalnych, małych, średnich, dużych polskich przedsiębiorców, ale również przyciągać zagranicznych dużych graczy” -powiedział Gałczyński. 

Więcej w materiale wideo. Polecamy!

 

Źródło: Telewizja Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy