Składka zdrowotna dla przedsiębiorców. Ubezpieczenie czy dodatkowy podatek? [wideo]

Sylwia 27-01-2024, 10:31
Artykuł
canva.com

Składka zdrowotna jest obowiązkową opłatą, którą musi ponieść każdy przedsiębiorca raz wmiesiącu. Od czasu reformy podatkowej związanej z wprowadzeniem tzw. polskiego ładu wynosi ona 9% podstawy wymiaru. Jak zaznaczają eksperci, jest to rozwiązanie uciążliwe szczególnie dla tych najmniejszych przedsiębiorców, którzy uzyskują bardzo niskie dochody. Według nich najlepszym rozwiązaniem byłoby powrócenie do pierwotnych, sprzed 2022 roku zasad naliczania składki zdrowotnej.

Dr Cezary Mech, doradca prezesa NBP zaznacza, że przedsiębiorcy mogą rozliczać się ze składki zdrowotnej, gdyż związana jest ona z procentem uzyskanych dochodów. „Generalnie składka zdrowotna powinna stanowić około 9% dochodów. Ustawodawca tak uregulował ten pobór składki, żeby nie zdarzyło się coś takiego, że konieczność jej zapłaty przy rozliczeniu rocznym jest zbyt znacząca”. Jak podkreśla, opłata składki zdrowotnej jest bardzo ważna, gdyż stanowi pewnego rodzaju ubezpieczenie zdrowotne. 

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich wskazuje, że wraz z wprowadzeniem polskiego ładu w 2022 roku, zmienił się także system rozliczania składek zdrowotnych przez przedsiębiorców. Pierwsze takie rozliczenie nastąpiło w 2023 roku. Jak zaznacza, niestety często występują różnego rodzaju rozbieżności pomiędzy wysokością składki, którą osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacają raz w miesiącu, a tą finalną, która wynika z rozliczenia rocznego. Związane jest to m.in. z faktem, iż przedsiębiorcy zobligowani są do opłacenie pewnej minimalnej kwoty składki zdrowotnej, która powiązana jest z poziomem płacy minimalnej. 

Reforma podatkowa związana z polskim ładem wprowadziła to, że mamy w gruncie rzeczy powiązaną tę składkę zdrowotną z systemem podatkowym. W związku tym w połowie 2023 roku przedsiębiorcy otrzymywali bardzo duże zwroty z tytułu nadpłaconej składki zdrowotnej” - mówił Szymon Witkowski, radca prawny. Dodał, że kwota, którą ZUS musiał zwrócić przedsiębiorcom, była ogromna i wyniosła około 1 mld 200 mln zł.   

Witkowski zwrócił również uwagę, że obecnie obowiązująca składka zdrowotna jest jednym z większych problemów przedsiębiorców, gdyż powiązana jest z wynagrodzeniem minimalnym, które z roku na rok wzrasta. Obecnie, po wzroście minimalnych wynagrodzeń w 2024 roku składka zdrowotna wynosi około 400 zł. Gdy doliczymy inne składki, które przedsiębiorca musi każdego miesiąca odprowadzić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest to już około 2000 zł, co jest dużym utrudnieniem szczególnie dla tych najmniejszych przedsiębiorców. 

W zależności od tego, w jaki sposób rozliczamy się z podatków, mamy zupełnie inne zasady naliczania składki zdrowotnej. W przypadku zasad ogólnych mówimy tutaj o 9% obciążeniu przedsiębiorcy. Tak naprawdę jest dodatkowym takim para podatkiem, czyli oprócz tego, że przedsiębiorca musi zapłacić podatek od swojego dochodu, to również od dochodu musi zapłacić 9% takiego podatku ubezpieczeniowego” - mówił. Dodał również, że problematyka składki zdrowotnej jest kwestią, nad którą należałoby się pochylić i wprowadzić poważne zmiany. Dobrym rozwiązaniem byłoby powrócenie do pierwotnych zasad, obowiązujących przed wprowadzeniem polskiego ładu.      

Zdaniem Kozłowskiego system rozliczania składki zdrowotnej w Polsce jest bardzo skomplikowany. „Uważam, że przedsiębiorcy powinni płacić składkę zdrowotną, która co do zasady jest indywidualna. Jest w pewnej mierze powiązana z wynikami uzyskiwanymi z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, natomiast jej wysokości nie jest nadmierna. Ta wysokość wymiaru nie powinna stanowić 100% dochodu, tylko jego połowę. Jednocześnie składka zdrowotna powinna być w każdym przypadku odliczana przynajmniej od podstawy opodatkowania, ponieważ w innym razie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której przedsiębiorca płaci podatek od dochodu, którym nawet nie dysponuje, ponieważ ten dochód przeznaczył na opłacenie składki zdrowotnej. Wydaje się to sprzeczne z zasadami opodatkowania dochodów ogółem w Polsce i zasadami systemu podatkowego, więc na pewno jest to obszar, który wymaga poprawy”.

Więcej w materiale wideo. Polecamy!

Źródło: Telewizja Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy