TV Republika: O godz. 20:50 zapraszamy na „Wywiad z Chuliganem” - Henrykiem Krzyżanowskim

Portal TV Republika, wch 26-05-2024, 19:30
Artykuł
TV Republika

Red. Piotr Lisiewicz zaprasza dziś o godz. 20:50 na spotkanie z Henrykiem Krzyżanowskim, satyrykiem, mistrzem limeryków, anglistą, a przede wszystkim działaczem opozycji antykomunistycznej w PRL.

Swoją niepodległościową działalność rozpoczął Henryk Krzyżanowski jako niespełna 22-letni student w marcu 1968 roku. W l. 70. pozostawał w kontakcie ze środowiskami opozycyjnymi, a od 1976 roku był kolporterem wydawnictw niezależnych (m.in. „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR, publikacji Instytutu Literackiego w Paryżu). 1969-1974 pracował jako nauczyciel w I LO w Poznaniu, a w latach 1974-1986 był pracownikiem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej UAM.

Od września 1980 roku działał w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ na UAM, a w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Wielkopolska, członek ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD.

16 XII 1981 został internowany w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie (uczestnik kilkudniowej głodówki), zwolniony 5 VII 1982. Od 1982 współpracownik TKZ na UAM, TZR, 1986-1989 Solidarności Walczącej. Członek redakcji „Czasu Kultury”, 1982-1989 kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Solidarność Walcząca”, „Czas Kultury”, „Kultura Niezależna”, „Tygodnik Mazowsze”, książki wydawnictw NOWa, CDN, Suplement, Errata, Krąg), 1983-1987 kolporter podziemnych kaset audio i wideo z punktu kolportażowego Janusza Weissa; współorganizator akcji szkoleniowo-oświatowych, ulotkowych, protestacyjnych, Mszy za Ojczyznę; zbierał składki na działalność związkową, wydawniczą, pomoc dla represjonowanych. 1986-1990 kierownik metodyczny Prywatnej Szkoły Języków Obcych Lektor w Poznaniu.

W 1989 był członkiem poznańskiego KO „S” (rzecznik prasowy). 1989-1990 współwydawca pisma „Dzisiaj”, w 1990 wydawca pisma osiedlowego „Wieści z Chartowa”. Po 1989 członek Klubu Ład i Wolność. 1990-1991 rzecznik prezydenta Poznania, 1992-2000 własna działalność gospodarcza – Zakład Usług Językowych Best (nauczyciel języka, tłumacz, autor podręczników i testów), 1993-1998 kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2000-2011 starszy wykładowca w Instytucie Językoznawstwa UAM. Od 2011 na emeryturze, kontynuuje pracę tłumacza, od 2019 przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Języka Angielskiego.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2019) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2019).

Źródło: ipn, telewizja republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy