POLSKA 15:59 18 listopada 2020

Jest porozumienie PE ws. programu REACT-EU. 47,5 mld euro w 2 lata

Budynek PE w BrukseliWikimedia Commons
Parlament Europejski i reprezentująca Radę prezydencja niemiecka osiągnęły wstępne porozumienie ws. wsparcia finansowego w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19, m.in. jej konsekwencjom społecznym. Chodzi o 47,5 mld euro w ramach programu REACT-EU - podał PE.

47,5 mld euro w 2 lata 

Program REACT-EU zapewni 47,5 miliarda euro w ciągu najbliższych dwóch lat. Środki zostaną udostępnione za pośrednictwem funduszy strukturalnych UE, przy czym 37,5 mld euro zostanie przeznaczone na 2021 r., a 10 mld euro na 2022 r.

Środki zostaną przydzielone przy udziale władz lokalnych i regionalnych, a także odpowiednich organów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie i partnerów społecznych.

Inwestycje skoncentrowane na sektorach najbardziej dotkniętych pandemią

Inwestycje będą koncentrować się na sektorach najbardziej dotkniętych skutkami ekonomicznymi pandemii. Podział zasobów zostanie określony przez Komisję na późniejszym etapie w drodze aktów wykonawczych.

Współsprawozdawca projektu, europoseł Andrej Nowakow (Europejska Partia Ludowa) powiedział, że REACT-EU to podręcznikowy przykład pokazujący, jak polityka spójności jest częścią procesu ożywienia gospodarczego.

– Firmy i opieka zdrowotna mocno ucierpiały, a te fundusze będą powiewem świeżego powietrza. Mamy nadzieję, że Rada przezwycięży swoje wewnętrzne podziały, aby umożliwić przepływ środków na odbudowę w całej UE - wskazał.

"Musimy skupić się na społecznych skutkach kryzysu COVID-19"

Współsprawozdawczyni Constanze Krehl (Socjaliści i Demokraci) powiedziała, że REACT-UE musi skupić się na społecznych skutkach kryzysu Covid-19 oraz na regionach i ludziach, którzy ucierpieli najbardziej przez kryzys.

– Obejmuje to projekty transgraniczne oraz wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących i młodzieży. Wszystkie wydatki muszą być zgodne z celami zrównoważonego rozwoju, a także z porozumieniem klimatycznym z Paryża - powinno to być oczywiste, ale dobrze jest przypomnieć państwom członkowskim o tych zobowiązaniach - zaznaczyła.

Porozumienie wymaga poparcia Parlamentu Europejskiego i Rady. Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po opublikowaniu w unijnym Dzienniku Urzędowym.

REACT-EU to propozycja Komisji mająca na celu zaradzenie skutkom gospodarczym pandemii Covid-19, w postaci zmiany rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, regulującego obecny okres programowania w ramach polityki spójności.

 

JJ

Źródło: PAP

Wczytuję komentarze...
OSTATNIE
NAJPOPULARNIEJSZE