• 27.09.2023
  • *** TELEWIZJA REPUBLIKA *** OD ŚRODY NA ANTENĘ WRACA PROGRAM "CODZIENNIE ***** PUTINA"; EMISJE JAK POPRZEDNIO O GODZ. 19:45 I 22:00; SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
  • POLSKA: WEDŁUG DONALDA TUSKA TYLKO CI, GŁOSUJĄCY NA PO, ZASŁUGUJĄ NA ROZWÓJ I SZACUNEK; TO JEST NIEAKCEPTOWALNE; RZĄD PIS NIE PYTA POLAKÓW KORZYSTAJĄCYCH Z 500 PLUS, NA KOGO GŁOSUJĄ, NIE UZALEŻNIA 13. I 14. EMERYTURY OD POGLĄDÓW POLITYCZNYCH, PODKREŚLIŁ PREMIER MATEUSZ MORAWIECKI W SPOCIE PIS
  • POLSKA: SZEF MON MARIUSZ BŁASZCZAK PODPISAŁ PIERWSZĄ Z UMÓW PRZED ZAKUPEM ŚMIGŁOWCÓW UDERZENIOWYCH APACHE DLA POLSKIEJ ARMII; CHODZI O UMOWĘ OFFESTOWĄ PRZEWIDUJĄCĄ SERWISOWANIE M.IN. RADARÓW I SYSTEMÓW NAPROWADZANIA; PRZEDMIOTEM KOLEJNYCH UMÓW MA BYĆ M.IN. MOŻLIWOŚĆ SERWISOWANIA SILNIKÓW DO APACHE W POLSCE
  • POLSKA: POLICJANCI CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI I KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI ZATRZYMALI DWÓCH 26-LATKÓW POWIĄZANYCH ZE ŚRODOWISKIEM WARSZAWSKICH PSEUDOKIBICÓW; PODCZAS AKCJI FUNKCJONARIUSZE ZABEZPIECZYLI PRAWIE 200 KILOGRAMÓW NARKOTYKÓW O WARTOŚCI OKOŁO 16 MILIONÓW ZŁOTYCH
  • POLSKA: 66 PROC. POLAKÓW JEST ZA UTRZYMANIEM EMBARGA NA ZBOŻE Z UKRAINY, WYNIKA Z SONDAŻU INSTYTUTU BADAŃ POLLSTER, WYKONANYM DLA "SUPER EXPRESSU"
  • IMGW: W ŚRODĘ BĘDZIE POGODNIE, BEZ OPADÓW I BARDZO CIEPŁO; TEMPERATURA MAKSYMALNA NA ZNACZNYM OBSZARZE KRAJU BĘDZIE WZRASTAĆ DO 24-27°C; NIECO CHŁODNIEJ BĘDZIE TYLKO W REJONACH GÓRSKICH I NA WYBRZEŻU, OKOŁO 20-23°C; WIATR BĘDZIE SŁABY I UMIARKOWANY, Z KIERUNKÓW POŁUDNIOWYCH
  • ŚWIAT: CO NAJMNIEJ 100 OSÓB PONIOSŁO ŚMIERĆ A 150 ZOSTAŁO RANNYCH W REZULTACIE POŻARU, KTÓRY WYBUCHŁ PODCZAS WESELA W MIEJSCOWOŚCI HAMDANIYAH, W PROWINCJI NINIWA, NA PÓŁNOCY IRAKU, W PÓŁAUTONOMICZNYM REJONIE IRACKIEGO KURDYSTANU, POINFORMOWAŁY W ŚRODĘ NAD RANEM MIEJSCOWE WŁADZE
  • NBP: DZIĘKI NBP POLSKA JEST NA DOBREJ DRODZE: WARTOŚĆ REZERW DEWIZOWYCH PRZEKROCZYŁA 180 MLD DOLARÓW, A ZASOBY ZŁOTA ZWIĘKSZYŁY SIĘ DO PONAD 300 TON
  • ***KRAJ-ŚWIAT-EKONOMIA-SPORT-KULTURA-24-TVREPUBLIKA.PL***
   
Relacje Inwestorskie

Wykaz osób wchodzących w skład Zarządu: Tomasz Sakiewicz - Prezes Zarządu.

Wykaz osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej: Katarzyna Gójska, Dariusz Szymański, Wojciech Węgrzyński, Beata Dróżdż.

Wykaz akcjonariuszy, którzy posiadają powyżej 5% akcji spółki: Dariusz Szymański, Słowo Niezależne Sp. z o.o., Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o., Jolanta Siwczyk.

Beneficjentami Rzeczywistymi Telewizji Republika S.A. są: Tomasz Sakiewicz, Dariusz Szymański.

Telewizja Republika S.A. podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej. Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

ZARZĄD SPÓŁKI TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA

Niniejszą uchwałą zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek), na godz. 11.00 z porządkiem obrad jak w treści Ogłoszenia poniżej i w związku z tym poleca umieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym następujące ogłoszenie:

TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000446368. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 stycznia 2013 r.

Telewizja Republika S.A. z siedzibą w Warszawie: 01-030 Warszawa, ul. Pawia 55, KRS nr 0000446368, o kapitale zakładowym 5 805 807,00 zł, opłaconym w całości, NIP 1080014156, REGON: 146432210 niniejszym zwołuje na dzień 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek), na godz. 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6.    Zmiana statutu Spółki poprzez dodanie w § 28 o brzmieniu: „W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem." zdania „Jeśli Zarząd jest jednoosobowy wystarczy działanie jednego członka zarządu."
7.    Przedstawienie i rozpatrzenie:
1)  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku;
2)  sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok;
3)  wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2022 rok.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022; sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022; wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok 2022.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1)  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.;
2)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.;
3)  przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.;
4)  przeznaczenia zysku Spółki wykazanego za 2022 r.;
5)  udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.;
6)  udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Pawiej 55.

                                                                           Prezes Zarządu

                                                                       Tomasz Sakiewicz